Aprendizaje Basado en Problemas

lunes, julio 02, 2012

El Medi familiar


El medi familiar

Creat per Lourdes Bernat  per a a les jornades de l ‘escola d ‘estiu de la Fundació Trams

Problema dirigit a tutors, coordinadors d’etapa, càrrecs directius, representats dels pares al Consell Escolar, membres de l’AMPA i pares en general.

A finals de març i a demanda dels representants  del professorat, es va convocar una reunió extraordinària del Consell Escolar de l’escola Ganxets de Reus. A l’ordre del dia sols hi figurava un únic punt: les dificultats de relació i de recolzament que es donava entre les famílies i el professorat i també amb l’acció tutorial.
A continuació teniu alguns dels casos que es van mencionar:
-   Problemes d’algunes tutores per reunir-se amb els progenitors i/o tutors legals de l’alumnat ja que aquests es negaven a assistir a les entrevistes si elles portaven la reunió.
-   L’abandonament dels estudis d’un nombre important de noies en arribar els 13-14 anys sense que hi hagi cap causa aparent, o la dificultat que tenen algunes d’elles per escollir el batxillerat com a camí vers la universitat, tot i que són molt bones estudiants.
-   Cada vegada són més els pares que diuen que els professors/es no s’han de posar en com l’alumne utilitza el seu temps “lliure” fora de l’escola.

L ‘AMPA ha decidit afrontar aquesta qüestió ja que creu que té quelcom a dir i que pot col·laborar amb l’escola per millorar la situació.

Ens preguntem com els diferents col·lectius de l’escola Ganxets poden ajudar a l’AMPA a aconseguir-ho.

Com a objectius d’aprenentatge:
Paper de l’AMPA a l’escola
Què i com s’ensenya a l’escola
El medi sociocultural i la seva influència a l’escola
El masclisme i feminisme a l’escola
Autoritarisme i violència de gènere

Recursos
Com que el tema és ampli i els recursos dependran de com es vulgui enforcar el problema, aquest aspecte se us deixa a la vostra discreció.

Presentació resultats
1.     Cal presentar i documentar casos semblants al que s’il·lustra
2.     Assenyaleu el possible paper de las xarxes socials per ajudar a resoldre el problema.
3.     Doneu una possible solució al problema de manera que quedi clara i raonada el perquè de la vostra proposta.

Jornada Intensiva


Jornada intensiva

Creat per Lourdes Bernat  per a a les jornades de l ‘escola d ‘estiu de la Fundació Trams.
Problema dirigit a professorat, coordinadors d’etapa, càrrecs directius, membres de l’AMPA i pares en general de centres docents.

Ja fa temps que a la nostra escola es parla,  sobre tot a Secundària, de la possibilitat de fer jornada intensiva durant tot el curs escolar.
Ara el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha ofert la possibilitat de poder-ho posar en marxa el curs vinent sempre i quan es presenti una petició formal i es justifiquin els motius. El Departament serà qui,  després d’estudiar-ho, donarà el permís oportú.
Sabem que hi han 6 centres d’Infantil i Primària que faran jornada intensiva el proper curs com a centres pilot i també que a molts dels  IES que ho han demanat se’ls hi ha concedit.

Des dels diferents claustres i altres estaments escolars s’ha proposat estudiar el tema i, si es veu viable, demanar-ho a la Generalitat.

Ens demanem com es veuria aquesta possibilitat des de les diferents etapes i estaments i quina és la proposta que  farien cadascun d’ells per posar-la en comú, debatre-ho i prendre una decisió.

Com a objectius d’aprenentatge:
Què entenem com a jornada intensiva i com pot incidir en la marxa del curs i en l’aprenentatge del nostre alumnat.
Facilitarà la conciliació de la vida familiar i laboral tant del personal del centre com de les famílies?
Què hi ha de cert en les notícies que han sortit a la premsa en relació als hàbits i al desenvolupament global i neurològic dels nostres alumnes?
Com ho veu això la neurociència?
No hi haurà al darrera interessos econòmics de determinades empreses/entitats que es mouen al voltant del lleure?

Recursos
Com que el tema és ampli i els recursos dependran de com es vulgui enforcar el problema, aquest aspecte se us deixa a la vostra discreció.

Presentació resultats
1.     Cal presentar un recull d’entrevistes realitzades amb pares i mares, professorat, personal del PAS, i alumnes de diferents nivells (això seria lo ideal).
2.     Presenteu un document en format digital adient que mostri la vostra solució al problema.