Aprendizaje Basado en Problemas

viernes, marzo 17, 2017

Un problema per primària i més!

Problema d'accés

L'escola Riucorb té un problema amb Internet:
No tots els alumnes hi poden accedir, especialment per problema d'edat! Cal que tinguin un correu electrònic però encara el poden tenir.
Els professors demanen la col·laboració dels pares, perquè puguin accedir-hi ells i així acompanyar als seus fills.
Els pares diuen que hi ha un seguit de punts que no coneixen, els cal formació per utilitzar eines com ara Blogs, Wikis, Twitter, Facebook, Google Drive  i altres.
Els professors volen que els pares creïn pàgines, amb el seu nom i el dels seus fills i filles.
Es vol que els pares comparteixin xarxes socials i que tutoritzin als seus fills fins que tinguin edat per tenir un comte de correu per ells mateixos.

Dubtes

Els pares sabran acompanyar-los?
Voldran fer-ho?
Un dels problemes que es planteja és el de les claus d'accés.
Volen saber com han de ser aquestes claus i quins requisits cal que tinguin. Les podran compartir amb els seus fills i filles?
Es pot crear un fòrum, perquè els pares es puguin comunicar entre ells, com es pot fer i on?
Els seus fills i filles voldran treballar amb els pares? Compartiran les dades i deixaran que els vegin els seus treballs?
Com poden gestionar l'ús dels mòbils?
Si els alumnes coneixen les paraules de pas, podran utilitzar els contes amb els mòbils. Com podem resoldre el problema?

Xarxes socials

Els pares estan molt preocupats els problemes que es poden tenir amb les xarxes socials.
No saben si els mitjans de comunicació exageren, i no saben fins a quins punts els problemes són reals.
Els pares poden mostrar el seu Facebook als alumnes?
Si els pares saben i coneixen les dades dels fills, què poden saber els fills dels pares?

Pregunta

Com podem integrar, de manera positiva, la nostra xarxa personal i familiar, dins les xarxes socials?



miércoles, marzo 08, 2017

Mapas para PBL

MAPAS sobre PBL

Este mapa, creado con VUE , puede ser útil para ilustra la metodología PBL, en Problemas.
VUE 
Es una de las mejores herramientas para crear mapas conceptuales avanzados

Mapa creada con IHMC en un curso en Maastrich