Aprendizaje Basado en Problemas

viernes, junio 29, 2012

Publicitat enganyosa


Publicitat enganyosa

Aquest problema es crea per a ser resolt a l ‘escola d ‘estiu de la Fundació Trams. El temps estimat per la seva resolució és, aproximadament, d’unes 5 hores. Es dissenya amb la intenció de mostrar com un problema pot ser resolt amb la metodologia PBL ABP a diferents nivells i des de diferents vessants i perspectives, obra la porta a moltíssimes possibilitats.

Sou un grup d ‘alumnes de 1r de Batxillerat. El vostre tutor vos a proposat el següent problema:
Heu de trobar i estudiar 5 productes que ofereixin el que anomenem “publicitat enganyosa”. Els productes han d ‘estar anunciats en diferents mitjans publicitaris, si bé no cal que el mateix producte ho sigui de manera obligada en tots els mitjans. Ens cal diferenciar de manera clara el que és un frau i el que és un engany.
Podeu escollir entre els objectius d ‘aprenentatge que proposa el vostre tutor:
En què consisteix l’engany i en quins mecanismes psicològics i sociològics es basa.
Quins són els costos econòmics que pot suposar una campanya publicitària d’aquesta mena realitzada als diferents mitjans i quins són els beneficis calculats que permetin dur-la a terme.
Quines obligacions legals tenen les empreses anunciadores.
Quins són els diferents públics als que van dirigits els anuncis que heu seleccionat.
En què consisteix l ‘ofici de publicitari

Recursos

Bassat

El libro rojo de la Publicidad
Youtube
Luis Bassat

Publicidad engañosa


Presentació de la resolució

Podeu presentar el vostre resultat utilitzant els diferents formats en els que vos sentiu més còmodes, però caldria que utilitzéssiu  imatges, vídeo i so. 

No hay comentarios: