Aprendizaje Basado en Problemas

viernes, junio 29, 2012

L'atur juvenil


Fundació Trams 

Aquest problema es crea per a ser resolt a l ‘escola d ‘estiu de la Fundació Trams. El temps estimat per la seva resolució és, aproximadament, d’unes 5 hores. Es dissenya amb la intenció de mostrar com un problema pot ser resolt amb la metodologia PBL ABP a diferents nivells i des de diferents vessants i perspectives, obra la porta a moltíssimes possibilitats.


Problema dirigit a tutors de final d ’etapa: 4rt ESO, 2n Batxillerat, FP, cicles.

A l ‘escola Pedrolo de Tàrrega el Consell director del centre està molt preocupat pel fet de que l ’atur juvenil és una realitat cada vegada més important al seu poble. Ha reunit als tutors de final d’etapa i els ha proposat treballar i resoldre el següent problema:

Fa uns anys molts dels alumnes que varen abandonar els seus estudis es van posar a treballar a la construcció, donat que hi havia una forta demanda; la majoria d’ells actualment es troben en una situació força complicada, donat que no tenen feina.  Uns altres varen anar a estudiar a les ciutats més grans de Catalunya i en acabar els seus estudis i no tenir feina, han tornat a casa dels seus pares a Tàrrega.
Es vol llençar un pla per donar suport a aquests alumnes, tant als que varen deixar els estudis, com als  alumnes actuals i alhora recolzar als que han realitzat algun estudi i no tenen treball.
Com objectius d’aprenentatge tenim:
Necessitat de treballar les motivacions dels estudiants.
Quines són les competències que es demanen als treballadors del segle XXI i com les podem treballar des de l’escola?
Què cal fer per recuperar els estudiant que varen abandonar els estudis?

Recursos

Preparació per el segle XXI

Competències per el segle XXI

Cerca de feina

http://eligefp.com/ (escull ofici)

Presentació

Cal presentar un document que no sigui un esquema tipus PowerPoint i tingui les propostes raonades i clares.

No hay comentarios: